БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
Шалгалтын дүн
2016-09-27 15:45

Стратегийн менежмент сургалтын ирц болон шалгалтын дүнг энд дарж үзнэ үү.