БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
БИЗНЕСИЙН НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР 2016.11.15
2016-11-02 12:24

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН УДИРДЛАГА БИЗНЕСИЙН НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР

1)    Хичээллэх өдөр: 2016 оны 11 сарын 15 (Мягмар) 18:30-20:00 

2)      Хичээл заах багш:  Масүда Казүми ( Relo Panasonic Excel International компаний бизнесийн зөвлөх)

1969 оноос Panasonic

TV бизнест үйлдвэрлэлийн удирдлага, борлуулалт

1996 он2005 он

Мацүшита харилцаа, аж үйлдвэр (борлуулалт хариуцсан ажилтан)

2005 он2010 он

Зүүн өмнөд азийн улсуудад үйлдвэр байгуулах, үйлдвэрлэлийн удирдлага, КАЙЗЕН зэрэгт зөвлөгөө

ЖАЙКА төсөл

2011оноос

Веьтнам Япон Төв (ажлын байран дээрх сургалт, үйлдвэрлэлийн удирлага)

2012 оноос

Лаос Япон Төв (ажлын байран дээрх сургалт, үйлдвэрлэлийн удирлага)

2013 оноос

Мьянмар Япон Төв (үйлдвэрлэлийн удирдлага)


3)  Хичээлийн сэдэв

5 удаа яагаад шинжилгээ

·       “ Тоёота үйлдвэрлэлийн хэв маяг” дотроос “5 удаа яагаад шинжилгээг өөрөө ухаж ойлгож, жинхэнэ шалтгааныг ил гаргах боломжтой” гэж үздэг.

·       5 удаа яагаад шинжилгээний зорилго нь “ асуудлын жинхэнэ шалтгааныг олж, түүний үр дүнгээр арга хэмжээ аван, урьдчилан сэргийлэх” явдал юм.

 

Чанарын удирдлагын 7 арга хэрэгсэл

·       Чанарын удирдлагын 7 арга хэрэгсэл нь тоон мэдээлэлд суурилсан, одоогийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж асуудлыг зохицуулах замаар шийдвэрлэх арга бөгөөд чанарыг удирдлагад хэрэглэгддэг.

·       Чанарын удирдлагын 7 арга хэрэгсэлд шалтгааны хүчин зүйлийн зураг, парето зураг, шалгах хуудас, Хистограм, тархалтын зураг, хяналтын зураг, тус бүрийн график зэрэг ордог. 

4)    Бүртгэл: Бүртгэлийг ЭНД дарж онлайнаар бүртгүүлнэ үү