БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
МАРКЕТИНГИЙН СУРГАЛТ 2016.12.12-16
2016-11-18 15:11

 

1) Хугацаа: 2016.12.12 (Даваа) – 12.16 (Баасан)

 

2) Хамрагдах хүмүүс: Маркетингийн менежерүүд

 

3) Хамрагдах хүний тоо: 30 хүн

  (Хүний тоо гүйцсэн тохиолдолд хугацаанаас өмнө бүртгэл дуусахыг анхаарна уу!)

 

4) Сургалтын онцлог: Маркетингийн чиглэлээр ажиллаж буй хүмүүст зориулан доорх сэдвүүдийг илүү нарийвчлан, амжилттай алдагдалтай ажиллаж байгаа бизнесийн жишээнд тулгуурлан практик мэдлэг олгоно.  

5) Хичээл заах багш:  Үэхигаши Кожи / Панасоник компанид 34 жил ажилласан туршлагатай /

 

6) Хичээллэх цаг:  2016.12.12-16, 16:00-20:30

 

7) Сургалтын төлбөр: 200,000 төгрөг

 

8) Сургалтын ерөнхий агуулгa:

 

Агуулга

Цаг

 

·        Маркетингийн тухай онол, 3С, PEST шинжилгээ

·        STP, SWOT шинжилгээ 

·        Маркетингийн хольц, РОР

·        Маркетингийн стратеги 

 

16:00-17:20

 

Завсарлага

10 мин

 

17:30-18:50

 

Завсарлага

20 мин

 

19:10-20:30

 

  9) Бүртгэл:

1.              Бүpтгэлийн хугацаа:

         2016.12.09 (Баасан), 18:00 цаг хүртэл

 2.       Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:

   1) Бүртгэлийн анкет (Энд дарж бүртгүүлнэ үү. Эсвэл Монгол-Японы Төв дээр ирж бүртгүүлнэ үү)

      2) Сургалтын төлбөр (Бэлэн бусаар төлөх бол тус төвөөс нэхэмжлэх авна уу)

 3.       Бүртгүүлэх газар:

   Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв

   (МУИС-ийн 1, 2-р байрны дунд )

 Хариуцсан ажилтан: З.Цэмбэлдулам, Ц.Сүхболд

  Утас: (11)-310879 (Ext.3), (11)-325123 (Ext.3),

  И-мэйл хаяг: tsembeldulam@japan-center.mn;        

   sukhbold@japan-center.mn;

  Вэб хуудас: www.japan-center.mn

10) Сертификат:

     70-аас дээш хувийн ирцтэй оролцогчдод гэрчилгээ олгоно.