МЭДЭЭЛЭЛ
Төслийн менежмент бизнесийн сургалт
2017-1-26


1) Зорилго:

 Төслийн менежер,төслийн ажилтны хувьд төслийг удирдан явуулахад ашиглах мэдлэгээ дээшлүүлж, онол төдийгүй дасгал ажлаар улам баталгаажуулна. Мөн туршлагаар олж авсан мэдлэг чадвараа цэгцлэн, цогц болгож, төслийн менежментийн ойлголтыг бусадтай хуваалцах чадвартай болно.

2) Хугацаа:

  2017.02.20 (Даваа) - 02.24 (Баасан)

3) Хамрагдах хүмүүс:

   Төсөл хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах албан тушаалтан, менежер

4) Хамрагдах хүний тоо: 30 хүн

 (Хүний тоо гүйцсэн тохиолдолд хугацаанаас өмнө бүртгэл дуусахыг анхаарна уу!)

5) Сургалтын онцлог:

  Лекц, дадлага хосолсон практик сургалт

6) Хичээл заах багш:

    ЖАЙКА-ийн мэргэжилтэн Наканиши Акифүми (монгол орчуулгатай),

7) Хичээллэх цаг: 16:00 -20:30

8)Сургалтын төлбөр: 200,000 төгрөг

9) Сургалтын ерөнхий агуулгa:

Агуулга

Цаг

 

·        Төслийн менежментийн ерөнхий ойлголт

·        Төслийн цар хүрээний менежмент

·        Төслийн амьдралын мөчлөг(Life cycle)

·        Төслийн цар хүрээний менежмент

·        Цагийн хуваарийн менежмент

·        Төслийн төлөвлөгөө, төсөв зардлын менежмент

·        Төслийн эрсдэл ба эрсдэлийн удирдлага

·        Хүний нөөц ба харилцаа холбооны менежмент

16:00-17:20

 

Завсарлага

10 мин

 

17:30-18:50

 

Завсарлага

20 мин

 

19:10-20:30

 

    10)Бүртгэл:

1.     Бүpтгэлийн хугацаа:

2017.01.25 (Лхагва) – 02.17 (Баасан)  09:00-18:00  

           2. Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:

1) Бүртгэлийн анкет (Монгол-Японы Төвөөс эсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү)

2) Сургалтын төлбөр (Бэлэн бусаар төлөх бол тус төвөөс нэхэмжлэх авна уу) 

        3. Бүртгүүлэх газар:

Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв (МУИС-ийн 1, 2-р байрны дунд байрладаг)

          Харилцах хүн: Ц.Сүхболд, З.Цэмбэлдулам

          Утас: (11)-310879 (Ext.3), (11)-325123 (Ext.3)

  Факс: (11)-317528

          И-мэйл хаяг:

          sukhbold@japan-center.mn; tsembeldulam@japan-center.mn

          Вэб хуудас: www.japan-center.mn

                 Фэйсбүүк хуудас: Монгол Японы Төвийн Бизнесийн Тасаг

11)   Сертификат:

70%-иас дээш ирцтэй оролцогчдод сертификат олгоно