Ээлжит кино өдөр
2-р сарын Япон киноны өдөр - ”Хайрын түүх”
2017-2-2