МЭДЭЭЛЭЛ
САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ
2017-3-9
1) Зорилго: 
Энэхүү сургалтаар онол практик болон бодит жишээнд тулгуурлан байгууллагын санхүүгийн удирдлага, шинжилгээ гэж юу болох түүний ач холбогдол, хөрөнгийн бүтэц, хуваарилалт, компанийн үнэ цэнийн үнэлгээний талаар ойлголтыг олгох юм.

2) Хугацаа: 
  2017.03.27 (Даваа) - 03.31 (Баасан)

3) Хамрагдах хүмүүс: 
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, компанийн удирдах албан тушаалтан, менежер, нягтлан бодогч, санхүүч    

4) Хамрагдах хүний тоо: 30 хүн 
 (Хүний тоо гүйцсэн тохиолдолд хугацаанаас өмнө бүртгэл дуусахыг анхаарна уу!)

5) Сургалтын онцлог: 
  Лекц, дадлага хосолсон практик сургалт

6) Хичээл заах багш: Кохата Юкихиро (монгол орчуулгатай) 

- Кохата мэргэшсэн нягтлан бодох үйлчилгээний компанийн захирал
- Токиогийн Технологийн Их сургууль, Профессор

Ажлын туршлага: Deloitte Tohmatsu аудитын компанийн Токио дахь салбар (Deloitte Tokyo)-т аудитор, Олон улсын хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ хариуцан ажилласан.
- Deloitte компанийн Жакарта дахь салбарт Япон компаниудын бүртгэл, татвар санхүүгийн зөвлөх 
- Кохата мэргэшсэн нягтлан бодогчийн фирмийн гадаад дахь сургагч багш 

7) Хичээллэх цаг: 16:00 -20:30

8) Сургалтын төлбөр: 200,000 төгрөг

9) Сургалтын ерөнхий агуулгa:


Агуулга

Цаг

•    Байгууллагын санхүүгийн шинжилгээ

•    Хөрөнгийн бүтэц, хуваарилалтын бодлого

•    Менежментийн үр дүнг үнэлэх 

•    Компанийн үнэ цэнийн үнэлгээ 

•    Менежментийн шинжилгээ 

•    Хувьсах зардал болон тогтмол зардлын шинжилгээ

•    Кэйс дасгал

16:00-17:20

Завсарлага

10 мин

17:30-18:50

Завсарлага

20 мин

19:10-20:3010)    Бүртгэл:

1.    Бүpтгэлийн хугацаа: 
2017.03.06 (Даваа) – 03.27 (Даваа)  09:00-18:00  
    2. Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:
1) Бүртгэлийн анкет (Монгол-Японы Төвөөс эсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү)
2) Сургалтын төлбөр (Бэлэн бусаар төлөх бол тус төвөөс нэхэмжлэх авна уу)

        3. Бүртгүүлэх газар: 
Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв (МУИС-ийн 1, 2-р байрны дунд байрладаг)
          Хариуцсан ажилтан: Ц.Сүхболд, З.Цэмбэлдулам
          Утас: (11)-310879 (Ext.3), (11)-325123 (Ext.3)
          И-мэйл хаяг: 
          sukhbold@japan-center.mn; tsembeldulam@japan-center.mn
          Вэб хуудас: www.japan-center.mn 
       Фэйсбүүк хуудас: Монгол Японы Төвийн Бизнесийн Тасаг
11)    Сертификат:
70-аас дээш хувийн ирцтэй оролцогчдод сертификат олгоно.