МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ-ЯПОНЫ ТӨВИЙН 73 ДАХЬ НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАРТ ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
2017-3-13
АЙКА-ийн  нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх  “ШИНРАЙ” төслийн ахлах зөвлөх Ямашита Маморү Монгол улсын " Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар"-тай хамтран зохион байгуулж буй тус семинараас япон орны нийгмийн даатгалын талаар мэдлэгтэй болоод зогсохгүй монголын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын мэргэжилтний бэлтгэсэн мэдээллийг сонсон нийгмийн даатгалын талаарх мэдээллийг чөлөөтэй асууж сонирхох боломжтой тул та бүхнийг тус семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.