БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
ЭКСЕЛ ПРОГРАММААР БИЗНЕСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ
2017-03-28 11:07

1)    Зорилго:

Энэхүү сургалтаар “Санхүүгийн загвар боловсруулах чадвар”-ыг эзэмшүүлэх зорилготой. Санхүүгийн загвар боловсруулах ноухауг судалж, “Санхүүгийн удирдлага” хичээл дээр дурдагдсан “Санхүүгийн шинжилгээ” болон “Компанийн үнэ цэнийн үнэлгээ”-ний кэйс дасгалыг улам баяжуулж, суралцагсад өөрсдөө бие даан экселийн хуудсан дээрх санхүүгийн тоон үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлт ажлын бүтээмжид хэрхэн нөлөөлж байгааг бодитоор мэдэж авах боломжтой.

 

2)    Хичээллэх өдөр:

2017.04.24 - 04.28

 

3)    Хамрагдах хүн:

Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдах албан тушаалтан, нягтлан бодогч, санхүүч нар /Экселийн үндсэн функцуудын мэдлэгтэй байх/

 

4)    Хамрагдах хүний тоо:

20 хүн (Компьютерийн танхим 20 хүний багтаамжтай тул хүний тоо гүйцсэн тохиолдолд хугацаанаас өмнө бүртгэл дуусахыг анхаарна уу!)

 Оролцогч ямар нэгэн шалтгаанаар сургалтанд хамрагдах боломжгүй болсон  

тохиолдолд сургалтын төлбөрийг буцааж олгохгүй.

 

5)    Сургалтын онцлог:

Онол, дадлага хосолсон практик сургалт

 

6)    Хичээл заах багш : Хосака Цүтомү

Хууль зүйн ухааны доктор, судлаач,

“Мацүшита дэнки” буюу одоогийн “Панасоник” компанийн Төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, Байгууллагын менежментийн зөвлөхөөр ажилладаг.

 

7)    Хичээлийн цаг: 17:00-20:30 

 

8)    Сургалтын төлбөр: 200.000 төгрөг

 

9)    Сургалтын агуулга:

 

 

Цаг

Сэдэв

Агуулга

1 дэх өдөр

1

Санхүүгийн загварчлалын үндсэн техник

·   Үндсэн ойлголт

·   Экселийн техник

2

Санхүүгийн загварчлалын үндсэн техник

·  Экселийн техник /дадлага/

2 дахь өдөр

3

Санхүүгийн загварчлалыг практикт хэрэгжүүлэх: Зураглал боловсруулах

·  Санхүүгийн загвар боловсруулах аргачлал

·  Ашгийг тооцоолох загвар, дүн шинжилгээ

4

Санхүүгийн загварчлалыг практикт хэрэгжүүлэх: Санхүүгийн шинжилгээ

·    Ашгийг тооцоолох загвар гаргах /дадлага/

·    Асуудал дэвшүүлэх

3 дахь өдөр

5

Санхүүгийн загварчлалыг практикт хэрэгжүүлэх: Санхүүгийн шинжилгээ

·    Санхүүгийн тайланг ашигласан санхүүгийн загварчлалын арга

·    Санхүүгийн загварыг ашигласан шинжилгээний аргууд

6

Санхүүгийн загварчлалыг практикт хэрэгжүүлэх: Санхүүгийн шинжилгээ

·   Санхүүгийн загвар боловсруулах /дадлага/

·   Асуудал дэвшүүлэх

4 дэх өдөр

7

Санхүүгийн загварчлалыг практикт хэрэгжүүлэх: Санхүүгийн шинжилгээ

·   Ашиг, алдагдлын хугарлын цэгийн шинжилгээ

·   Санхүүгийн шинжилгээний загварын дүгнэлт

8

Санхүүгийн загварчлалын хэрэглээ: Компанийн үнэ цэнийн үнэлгээ

·   Компанийн үнэ цэнийн үнэлгээний арга

·   DCF аргаар боловсруулсан компанийн үнэ цэнийн үнэлгээний загвар

5 дахь өдөр

9

Санхүүгийн загварчлалын хэрэглээ: Компанийн үнэ цэнийн үнэлгээ

·   Компанийн үнэ цэнийн үнэлгээний загвар боловсруулах /дадлага/

·   Асуудал дэвшүүлэх

10

Санхүүгийн загварын дүгнэлт

·   Нийт дүгнэлт

·   Төгсөлтийн шалгалт

 

 

10)           Бүртгэл:

1.      Бүртгэлийн хугацаа :

2017.03.24 (Баасан) - 04.21 (Баасан)  09:00-18:00

  1. Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:

1        Бүртгэлийн анкет (Монгол-Японы төвөөс авах эсвэл онлайнаар энд дарж бүртгүүлэх) 

2        Сургалтын төлбөр (Бэлэн бусаар төлөх бол тус төвөөс нэхэмжлэх авна уу)

 

  1. Бүртгүүлэх газар:

Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв (МУИС-ийн 1,2-р байрны дунд байрладаг)

      Хариуцсан ажилтан : З.Цэмбэлдулам, О.Амгалан

      Утас: (11)-310879 (Ext.3), (11)-325123 (Ext.3)

      И-мэйл хаяг: tsembeldulam@japan-center.mn, amgalan@japan-center.mn

      Вэб хуудас: www.japan-center.mn

      Фэйсбүүк хуудас: www.fb.com/Mojc.business

11)           Гэрчилгээ:

      70-аас дээш хувийн ирцтэй оролцогчдод гэрчилгээ олгоно.