МЭДЭЭЛЭЛ
CEO АНГИ ”САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА” ДҮН
2017-4-5
"Санхүүгийн Удирдлага" хичээлийн дүн болон ирц гарсан байгаа тул ЭНД дарж үзнэ үү.