МЭДЭЭЛЭЛ
ЯПОН ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ
2017-10-18

2017.10.26-2017.11.30 /нийт 11 удаа, 22 цаг/

16:00-18:00 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт N1
: 16 хүн
Анги дүүргэлт N2, N3
: 32 хүн
Төлбөр: 90,000

Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтад бэлдэж байгаа хүмүүст зориулсан сургалт.

*Эхний өдөр жишиг шалгалт авч тухайн түвшинд тодорхой хэмжээний оноо авч чадаж байгаа хүмүүсийг бүртгэнэ.