ЯПОН ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
2018 ОНЫ ЯПОН ХЭЛНИЙ ХАВРЫН СУРГАЛТ
1-4
2018 ОНЫ ЯПОН ХЭЛНИЙ ХАВРЫН СУРГАЛТ

Марүгото 1 удаагийн танилцуулах хичээл
2018.01.17, 01.24, 01.31 /нийт 3 удаа /
18:30-20:30 / Лхагва гарагт/
Үнэ төлбөргүй

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-1
/A1 түвшин/
2018.02.05-2018.05.16 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Анги дүүргэлт 32 хүн
361,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-2
/A2 түвшний эхний шат/
2018.02.05-2018.05.16 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Анги дүүргэлт 32 хүн
361,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-3
/A2 түвшний дунд шат/
2018.02.05-2018.05.16 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн
361,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-4
/A2 түвшний төгсгөлийн шат –B1 түвшний эхний шат/
2018.02.06-2018.05.22 /нийт 29 удаа, 58 цаг/
18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт 25 хүн
257,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-5
/B1 түвшний дунд шат/
2018.02.06-2018.05.15 /нийт 27 удаа, 54 цаг/
18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн
216,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-6
/B1 түвшний төгсгөлийн шат/
2018.02.06-2018.05.15 /нийт 27 удаа, 54 цаг/
18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн
216,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Япон хэлний ахисан түвшний 10 чухал сэдэв 
/B2 - С1 түвшин/
2018.02.08-2018.05.10 /нийт 14 удаа, 24 цаг/
18:30-20:30 / Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн
216,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Цогц сургалтуудыг Монгол Япон багш ээлжлэн заана.

Япон хэлний заах аргын сургалт
2018.02.06-2018.05.15 /нийт 15 удаа, 30 цаг/
18:30-20:30 /Мягмар гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн
88,000₮

Анги хуваарилах шалгалт
2018.01.15-2018.02.02 /9 удаа/
18:30-19:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Үнэ төлбөргүй.

*Марүгото 1 удаагийн танилцуулах хичээл, Анги хуваарилах шалгалтын хувьд утсаар бүртгүүлэх боломжтой.

Сургалтад хамрагдах хүний тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй.
Сургалтад 14-с дээш насны хүмүүсийг бүртгэж авна.

Утас:
11-310879(Ext2)
Япон хэлний сургалтын тасаг