МЭДЭЭЛЭЛ
ЯПОН МОНГОЛЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГ
4-6