БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
2018-08-16 09:56

Монгол-Японы төвийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн Бизнесийн сургалтын хуваарь урьдчилсан байдлаар гарсан тул танилцана уу.

Хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай.