МЭДЭЭЛЭЛ
2018 ОНЫ ЯПОН ХЭЛНИЙ НАМРЫН СУРГАЛТ
2018-08-27 11:36
 • Марүгото 1 удаагийн танилцуулах хичээл

9/5, 9/12, 9/19-ний Лхагва гарагт /нийт 3 удаа/
Агуулга ижил тул аль нэг өдөрт нь суух.
18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Анги дүүргэлт 32 хүн
Үнэ төлбөргүй /утсаар бүртгүүлэх боломжтой/

 • Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-1
  /A1 түвшин/

2018.09.24-2019.01.11 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Анги дүүргэлт 32 хүн /Анги тус бүр/
394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

 

 • Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-2
  /A2 түвшний эхний шат/

2018.09.24-2019.01.11 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Анги дүүргэлт 32 хүн /Анги тус бүр/
394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

 • Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-3
  /A2 түвшний дунд шат/

2018.09.24-2019.01.11 /нийт 42 удаа, 84 цаг/
15:30-17:30, 18:30-20:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн /Анги тус бүр/
394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

 • Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-4
  /A2 түвшний төгсгөлийн шат –B1 түвшний эхний шат/

2018.09.25-2019.01.15 /нийт 29 удаа, 58 цаг/
18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт 25 хүн
281,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

 • Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-5
  /B1 түвшний дунд шат/

2018.09.25-2019.01.08 /нийт 27 удаа, 54 цаг/
18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн
236,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

 • Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-6
  /B1 түвшний төгсгөлийн шат/

2018.09.25-2019.01.08 /нийт 27 удаа, 54 цаг/
18:30-20:30 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн
236,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Цогц сургалтуудыг Монгол Япон багш ээлжлэн заана.

 • Япон хэлний заах аргын сургалт

2018.10.2-2018.12.04 /нийт 10 удаа, 20 цаг/
18:30-20:30 /Мягмар гарагт/
Анги дүүргэлт 16 хүн
88,000₮

 • Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтын танилцуулах сургалт
  /N3, N4, N5/

2018.10.16-2018.11.22 /нийт 11 удаа, 22 цаг/
16:00-18:00 /Мягмар, Пүрэв гарагт/            
Анги дүүргэлт
N3 16  хүн,
N4, N5 32хүн
99,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

 • Анги хуваарилах шалгалт

2018 оны 9/3, 9/5, 9/7, 9/10, 9/12, 9/14, 9/17, 9/19, 9/21  /9 удаа/
18:30-19:30 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
Үнэ төлбөргүй. /Анги хуваарилах шалгалтын хувьд утсаар бүртгүүлэх боломжтой./

Сургалтад хамрагдах хүний тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй.
Сургалтад 14-с дээш насны хүмүүсийг бүртгэж авна.

Бүртгэлийн цаг:
Даваа-Баасан гарагт
09:30-13:00, 14:00-18:00
Утас:
11-310879(Ext2)
Япон хэлний сургалтын тасаг