МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ-ЯПОНЫ ТӨВИЙН 10 САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУВААРЬ
2018-10-16 16:05

Монгол-Японы төвийн 10 сарын үйл ажиллагааны хуваарьтай танилцана уу.