МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ-ЯПОНЫ ТӨВИЙН 11 САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУВААРЬ
2018-10-30 13:00

Монгол-Японы төвийн 11 сарын үйл ажиллагааны хуваарьтай танилцана уу.