МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД
2018-12-28 09:38

Тус төв нь 12 сарын 29-өөс 1 сарын 3-ыг дуустал хаах болсныг дуулгаж байна. 
Үргэлжлүүлээд номын сан нь 1 сарын 4-өөс 1 сарын 11 хүртэл ном тооллоготой тул ажиллахгүй. 
*Ном буцаалтыг хүлээн авахаар дамжуулан хийнэ. 
Мөн к ангиллын номыг гэрээр авч болно.