МЭДЭЭЛЭЛ
2018 ОНЫ МОНГОЛ-ЯПОНЫ ТӨВИЙН ЯПОН ДАХЬ ДАДЛАГА СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН
2019-04-12 14:02

2018 оны Монгол-Японы төвийн Япон дахь дадлага сургалтын тайланг энд дарж татаж авна уу.