МЭДЭЭЛЭЛ
Мэдэгдэл
2019-08-02 09:14

Эрхэм хүндэт харилцагч та бүхний өдрийн амгаланг айлтгая.

Тус төвийн хамтран зохицуулах хорооны 2019 оны 5 сарын хурлын шийдвэрээр танхим ашиглах журмыг шинэчлэн танхимын үнэ болон хөнгөлөлтөд өөрчлөлт оруулж 9 сарын 1-ны өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр болсныг мэдэгдэн хүлцэл өчиж байна. Шинэчилсэн үнэ болон журамтай /Үнэ, журам/ танилцана уу.   

Цаашид ч гэсэн хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно. Монгол Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв