БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
2019-08-29 16:17

ЖДҮ-ийн менежментийн практик мэдлэгийг олгох ахисан түвшний сургалт юм. Япон мэргэжилтэн багш сургалтыг удирдан явуулна. Удирдлагын /СЕО/ анги, Менежерийн ангийг төгссөн болон холбогдох салбартаа туршлагатай хүмүүс хамрагдах боломжтой.

1.     Сургалтын сэдэв, явагдах хугацаа:

Сургалтын сэдэв Хугацаа  Багш Цаг
1 Үйлдвэрлэлийн удирдлага 2019.11.11-15 Масүда Казүми  15:00-19:30
2 Санхүүгийн удирдлага  2020.01.13-18 Чигүса Казүнобү
3 Менежментийн загварчлал 2020.01.24-25 Үэхигаши Кожи
4 Дэлгүүрийн удирдлага 2020.01.27-31 Үэхигаши Кожи


2. Хамрагдах хүний тоо: Сургалт тус бүр 30 хүн ※Зайлшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж сургалтын хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай. 

3. Төлбөр: 2 өдрийн сургалт 150.000 төгрөг

                   5 өдрийн сургалт 240.000 төгрөг

4. Бүртгэл: 

Хариуцсан ажилтан: О.Амгалан, Г.Нарангоо, Б.Нямсүрэн

Утас:                            11-310879 (Ext.3), Факс: 11-317528

 И-мэйл:                      amgalan@japan-center.mn,

                                     narangoo@japan-center.mn

 Цахим хуудас:           www.japan-center.mn 

 Фэйсбүүк хуудас:     www.facebook.com/Mojc.business/