МЭДЭЭЛЭЛ
ЯПОН ХЭЛ СУРАХ АРГА БАРИЛ ЛЕКЦ
2019-09-09 14:59

"Японд суралцах мэдээллийн яармаг - 2019" үйл ажиллагааны хүрээнд япон хэл сурах арга барил, аппликейшн, ном товхимол зэрэг мэдээллийг өгөх болно.

 

Тус лекцийг Япон сангийн япон хэлний мэргэжилтэн Мицүмото Томоя унших бөгөөд гадаад орны хүмүүст япон хэлийг хэрхэн заах, анхаарах ёстой зүйлсийн талаар арвин туршлагатай мэргэжилтэн юм.

Японд сурахаар төлөвлөж байгаа, япон хэлийг системтэйгээр сурахыг хүсэж байгаа хэн бүхнийг урьж байна.

*9 сарын 22-ны өдөр 12:40 цагаас Монгол-Японы төвд
*Үнэ төлбөргүй!