ҮНДСЭН СУРГАЛТ
ҮНДСЭН СУРГАЛТ

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежменттэй холбоотой онол, практикийн мэдлэгийг олгодог  тус төвийн онцлох сургалт юм. Суралцагчдын эрэлт хэрэгцээ болон түвшинд тохирсон хөтөлбөрөөр “Удирдах дээд албан тушаалтны анги” болон “Менежерийн анги”-д хуваан зохион байгуулдаг.  

Давуу тал:

·    17 жилийн туршлага
·      Арвин туршлагатай япон, монгол багш нар
·      Онол, дадлага хосолсон практик сургалт
·      Япон улсад дадлага сургалтад хамрагдах боломж                                                             ·     МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн магистрийн хөтөлбөрт кредит тооцуулах                боломж
·      Үндсэн сургалт төгсөгчдийн 800 гаруй гишүүнтэй холбоонд нэгдэх боломж
·      Цаашид япон компанитай хамтарч ажиллахад давуу тал болно.  

Хугацаа:  2019.09-р сар~2020.03-р сар

Хамрагдах хүний тоо:  Анги тус бүр 35 хүн

 (Хүний тоо давсан тохиолдолд бичиг баримтын сонгон шалгаруулалт явуулна)

Удирдах дээд шатны албан тушаалтан /CEO/ анги:  Удирдагч хүн өөрийн компанийг стратеги, маркетинг, санхүү, хүний нөөц гэсэн 4 талаас өв тэгш харснаар  компани урт удаан оршин тогтнох үндэс болдог.  Тиймээс энэхүү сургалтад дээрх 4 үндсэн сэдвээр Япон мэргэжилтэн багш нар аж ахуйн нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх онол, практикт тулгуурласан бизнесийн үр дүнтэй сургалтыг  жил бүр зохион байгууж байна.

Сургалтын сэдвүүд: Стратеги менежмент, Маркетинг, Санхүүгийн удирдлага, Хүний нөөцийн удирдлага 

Хүний нөөцийн удирдлага Дунд шатны удирдах албан тушаалтан менежерийн анги: Менежер хүн компанийн зориж байгаа зорилго, зорилт, стратеги төлөвлөгөөг биелүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өөрийн удирдлага дор байгаа хүмүүсийг нэгтгэх, багийн ажиллагааг сайжруулах, компанийн стратеги төлөвлөгөөг биелүүлэхэд шаардлагатай цогц мэдлэг, чадварыг энэхүү сургалтаар олгоно.

Сургалтын сэдвүүд: Стратеги менежмент, Маркетинг, Санхүүгийн удирдлага, Хүний нөөцийн удирдлага 

 

ЯПОН ДАХЬ ДАДЛАГА СУРГАЛТ:

1 . Бизнесийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх сургалт
 Энэхүү дадлага сургалтаар үндсэн сургалтаар үзсэн зүйлийг Япон компаниуд хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа  бодит байдалтай танилцах, Япон маягийн менежментийн үндэс болох 5s-ийг хэрэгжүүлснээр ямар үр дүнд хүрч болохыг таниулах зорилгоор зохион байгуулж ирсэн. Энэхүү дадлага сургалтад 2003 оноос хойш үндсэн сургалтын нийт 121 төгсөгч хамрагдаад байна.
2. Хөдөө аж ахуйн бизнесийн менежмент сургалт  
Хоккайдо мужийн Обихирод зохион байгуулагддаг тус сургалтад  хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчийг дэмжих зорилгоор үндсэн сургалт амжилттай төгссөн орос хэлтэй 1 хүнийг хамруулж ирсэн. 
3. Үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт
Монгол-Японы төв нь 2005 оноос эхлэн үндэсний сургагч багш нарыг шат дараалалтай бэлдэж ирсэн билээ. Төслийн хүрээнд нийт 7 удаа Япон дахь дадлага сургалт явуулснаар өнөөг хүртэл давхардсан тоогоор нийт 37 сургагч багш бэлтгээд байна.