АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ
АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

Япон мэргэжилтэн багш нар Монголын өнөөгийн нөхцөл байдалд эрэлт хэрэгцээтэй сэдвүүдээр ахисан түвшний сургалтыг явуулдаг.

Тухайлбал: EPA буюу Монгол,Япон хоёр улсын хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдсантай холбоотойгоор өнгөрсөн жил  шинээр EPA сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн энэ жил МҮХАҮТ-тай хамтран Япон зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахад бодитоор ямар хүндрэл тулгардаг, үзэсгэлэн худалдаанд оролцохдоо юун дээр анхаарах ёстой  талаар бизнес эрхлэгчдэд зориулан  сургалт зохион байгуулж байна. Сургалтын дэлгэрэнгүйг энэ жилийн ахисан түвшний сургалтын хуваариас харна уу.

2019-2020 оны ахисан түвшний сургалттай ЭНД дарж танилцана уу.