НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР
НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР

     Ахисан түвшний сургалтуудын гол агуулгыг олон нийтэд таниулах зорилготой Япон мэргэжилтэн багш нарын зохион байгуулдаг семинар юм.  Сүүлийн үед олны анхаарлыг татаж байгаа Монголын өнөөгийн нөхцөлд  эрэлттэй сэдвүүдээр зохион байгуулж байна. Хүссэн хүн болгон оролцох боломжтой.

2019-2020 оны Нээлттэй семинарын хуваарьтай ЭНД дарж танилцуулна уу.

1.    Сургалтын хугацаа: Япон мэргэжилтэн багш Монголд ирэх үеэр зохион байгуулагдана

2.    Сургалтын сэдэв: Япон мэргэжилтэн багш нар эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн тухай бүрт нь сэдэв сонгон явуулах болно.

3.     Арвин туршлагатай Япон мэргэжилтэн багш (Монгол орчуулгатай)

4.    Төлбөр: 5.000 төгрөг