ЭЭЛЖИТ КИНО ӨДӨР
2-р сарын Япон киноны өдөр - ”Хайрын түүх”
2017 оны 2 сарын 2
Өчигдөр 12 цаг 6 минут
2018 оны 2 сарын 19
2018 оны 2 сарын 12