Мэдээлэл
ЯПОН ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ
2017 оны 10 сарын 18

2017.10.26-2017.11.30 /нийт 11 удаа, 22 цаг/

16:00-18:00 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт N1
: 16 хүн
Анги дүүргэлт N2, N3
: 32 хүн
Төлбөр: 90,000

Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтад бэлдэж байгаа хүмүүст зориулсан сургалт.

*Эхний өдөр жишиг шалгалт авч тухайн түвшинд тодорхой хэмжээний оноо авч чадаж байгаа хүмүүсийг бүртгэнэ.

2017 оны 11 сарын 16
2017 оны 11 сарын 15
2017 оны 11 сарын 10
2017 оны 11 сарын 1
2017 оны 10 сарын 26