Мэдээлэл
ЯПОН ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ
2017 оны 10 сарын 18

2017.10.26-2017.11.30 /нийт 11 удаа, 22 цаг/

16:00-18:00 /Мягмар, Пүрэв гарагт/
Анги дүүргэлт N1
: 16 хүн
Анги дүүргэлт N2, N3
: 32 хүн
Төлбөр: 90,000

Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтад бэлдэж байгаа хүмүүст зориулсан сургалт.

*Эхний өдөр жишиг шалгалт авч тухайн түвшинд тодорхой хэмжээний оноо авч чадаж байгаа хүмүүсийг бүртгэнэ.

2018 оны 1 сарын 4
2017 оны 12 сарын 28
2017 оны 12 сарын 20
2017 оны 12 сарын 14
2017 оны 11 сарын 27
2017 оны 11 сарын 15
2017 оны 11 сарын 10