Мэдээлэл
СУРГУУЛЬ ХООРОНДЫН ЯПОН ХЭЛНИЙ УРАН ИЛТГЭЛИЙН 23 ДАХЬ УДААГИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.
2017 оны 11 сарын 2
2018 оны 1 сарын 4
2017 оны 12 сарын 28
2017 оны 12 сарын 20
2017 оны 12 сарын 14
2017 оны 11 сарын 27
2017 оны 11 сарын 15
2017 оны 11 сарын 10