”ЗААН-ийг хөгжүүлэх оношлогоо, зааварчилгааны хөтөлбөр”-ийн бүртгэл явагдаж эхэллээ

”ЗААН-ийг хөгжүүлэх оношлогоо, зааварчилгааны хөтөлбөр”-ийн бүртгэл явагдаж эхэллээ

“Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах” сэдэвт тусгай сургалтын бүртгэл явагдаж эхэллээ.

“Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах” сэдэвт тусгай сургалтын бүртгэл явагдаж эхэллээ.

ээлжит кино өдөр

ээлжит кино өдөр

ЯПОН ЗАЛУУСЫН СОЁЛЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ-5

ЯПОН ЗАЛУУСЫН СОЁЛЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ-5

2014 оны 5-р сарын ”БИЗНЕСИЙН КОМПЬЮТЕР”-ийн сургалтанд урьж байна

2014 оны 5-р сарын ”БИЗНЕСИЙН КОМПЬЮТЕР”-ийн сургалтанд урьж байна

ээлжит кино өдөр 2014 оны 4 сарын 9