ҮНДСЭН СУРГАЛТ

ҮНДСЭН СУРГАЛТ

 ”Жижиг Дунд Үйлдвэрийн Газрын Менежмент, Үнэлгээ Шинжилгээ” сэдэвт бизнесийн практик сургалт 14 дахь элсэлтээ авч эхэллээ.

”Жижиг Дунд Үйлдвэрийн Газрын Менежмент, Үнэлгээ Шинжилгээ” сэдэвт бизнесийн практик сургалт 14...