”Жижиг Дунд Үйлдвэрийн Газрын Менежмент, Үнэлгээ Шинжилгээ” сэдэвт бизнесийн практик сургалт 13 дахь элсэлтээ авч эхэллээ.

”Жижиг Дунд Үйлдвэрийн Газрын Менежмент, Үнэлгээ Шинжилгээ” сэдэвт бизнесийн практик сургалт 13...

Зарлал

Зарлал

ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ЯПОН ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТ

ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ЯПОН ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТ

ХАНЗ-1, ХАНЗ-2 СУРГАЛТАНДАА ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.

ХАНЗ-1, ХАНЗ-2 СУРГАЛТАНДАА ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.

Зарлал 2014 оны 6 сарын 24
ээлжит кино өдөр 2014 оны 6 сарын 13