”Чанарын удирдлага, түүнийг практикт хэрэгжүүлэх нь” сургалтын бүртгэл эхэллээ

”Чанарын удирдлага, түүнийг практикт хэрэгжүүлэх нь” сургалтын бүртгэл эхэллээ

КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

ЯПОН ХЭЛНИЙ АНХАН ШАТНЫ БОДИТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

ЯПОН ХЭЛНИЙ АНХАН ШАТНЫ БОДИТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

”СУДАЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ” СЭДЭВТ ТУСГАЙ СУРГАЛТ

”СУДАЛГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ” СЭДЭВТ ТУСГАЙ СУРГАЛТ

ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ЯПОН ХЭЛ СОЁЛЫН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ЯПОН ХЭЛ СОЁЛЫН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ