“Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах” сэдэвт тусгай сургалтын бүртгэл явагдаж эхэллээ.

“Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах” сэдэвт тусгай сургалтын бүртгэл явагдаж эхэллээ.

ээлжит кино өдөр

ээлжит кино өдөр

ЯПОН ЗАЛУУСЫН СОЁЛЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ-5

ЯПОН ЗАЛУУСЫН СОЁЛЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ-5

2014 оны 5-р сарын ”БИЗНЕСИЙН КОМПЬЮТЕР”-ийн сургалтанд урьж байна

2014 оны 5-р сарын ”БИЗНЕСИЙН КОМПЬЮТЕР”-ийн сургалтанд урьж байна

Японы соёлын өдөрлөг

Японы соёлын өдөрлөг

Японы соёлын өдөрлөг Өчигдөр 14 цаг 56 минут
ээлжит кино өдөр 2014 оны 4 сарын 9