Удирдлагын Нягтлан Бодох Бүртгэл тусгай сургалтын бүртгэл эхэллээ

Удирдлагын Нягтлан Бодох Бүртгэл тусгай сургалтын бүртгэл эхэллээ

Компьютер хэрэглээний сургалт

Компьютер хэрэглээний сургалт

2015年秋期コース「日本語教育講座」のご案内

2015年秋期コース「日本語教育講座」のご案内

Дэлгүүрийн удирдлага сургалтын нэмэлт бүртгэл эхэллээ

Дэлгүүрийн удирдлага сургалтын нэмэлт бүртгэл эхэллээ