Удирдлагын Нягтлан Бодох Бүртгэл сургалтын бүртгэл явагдаж байна

Удирдлагын Нягтлан Бодох Бүртгэл сургалтын бүртгэл явагдаж байна

”МОНГОЛ-ЯПОНЫ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН УУЛЗАЛТ”

”МОНГОЛ-ЯПОНЫ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН УУЛЗАЛТ”

”Жижиг Дунд Үйлдвэрийн Газрын Менежмент, Үнэлгээ Шинжилгээ” сэдэвт бизнесийн практик сургалт 13 дахь элсэлтээ авч эхэллээ.

”Жижиг Дунд Үйлдвэрийн Газрын Менежмент, Үнэлгээ Шинжилгээ” сэдэвт бизнесийн практик сургалт 13...

ЯПОНД СУРАЛЦАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЯАРМАГ-2014

ЯПОНД СУРАЛЦАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЯАРМАГ-2014

Зарлал 2014 оны 8 сарын 28