“Япон маягийн менежмент” сэдэвт бизнесийн тусгай сургалтын бүртгэл явагдаж эхэллээ.

“Япон маягийн менежмент” сэдэвт бизнесийн тусгай сургалтын бүртгэл явагдаж эхэллээ.

Номын сангийн амралтын тухай зарлал

Номын сангийн амралтын тухай зарлал

Энэ сарын кино өдөр

Энэ сарын кино өдөр

20 дахь удаагийн “Японоор хэн сайн ярих вэ” уралдаан

20 дахь удаагийн “Японоор хэн сайн ярих вэ” уралдаан

Энэ сарын кино өдөр 2014 оны 12 сарын 11
Зарлал 2014 оны 8 сарын 28