”Дэлгүүр болон үйлчилгээний газрын зохион байгуулалт” сэдэвт сургалтын бүртгэл эхэллээ.

”Дэлгүүр болон үйлчилгээний газрын зохион байгуулалт” сэдэвт сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Ээлжит Япон киноны өдөр

Ээлжит Япон киноны өдөр

Та бүхнийг өргөнөөр хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Та бүхнийг өргөнөөр хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

ЯПОН СОЁЛЫН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ-6

ЯПОН СОЁЛЫН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ-6

10-Р САРЫН БИЗНЕСИЙН КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГАЛТ Бүртгэл эхэллээ

10-Р САРЫН БИЗНЕСИЙН КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГАЛТ Бүртгэл эхэллээ

ээлжит кино өдөр 2014 оны 9 сарын 2
Зарлал 2014 оны 8 сарын 28