Маркетинг сэдэвт бизнесийн суурь мэдлэгийн сургалт

Маркетинг сэдэвт бизнесийн суурь мэдлэгийн сургалт

Загвар аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх хөтөлбөрт бүртгэж байна

Загвар аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх хөтөлбөрт бүртгэж байна

Япон хэлний дүрмийн түргэвчилсэн сургалт явуулахаар боллоо.

Япон хэлний дүрмийн түргэвчилсэн сургалт явуулахаар боллоо.

Япон хэлний анхан шатны бодит хэрэглээний сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Япон хэлний анхан шатны бодит хэрэглээний сургалтын бүртгэл эхэллээ.

БИЗНЕСИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТ

БИЗНЕСИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТ