Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг болно

Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг болно

Компьютерийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

Компьютерийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

1990 оноос өмнөх ба хойших боловсролын бодлогын ялгаа

1990 оноос өмнөх ба хойших боловсролын бодлогын ялгаа

Шалгалтын дүн 2016 оны 9 сарын 27
Японд суралцацгаая 2016 оны 9 сарын 13
モンゴルで新学期が始まる 2016 оны 9 сарын 2