Ээлжит япон киноны өдөр

Ээлжит япон киноны өдөр

ЕБС-ийн япон хэлний багш нарын анхааралд! Бүртгэлийн хугацаа өөрчлөгдлөө.

ЕБС-ийн япон хэлний багш нарын анхааралд! Бүртгэлийн хугацаа өөрчлөгдлөө.

КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

ЯПОН ХЭЛНИЙ ДУНД ДЭЭД ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ЯПОН ХЭЛНИЙ ДУНД ДЭЭД ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.