Ээлжит Япон киноны өдөр

Ээлжит Япон киноны өдөр

11-р САРЫН “БИЗНЕСИЙН КОМПЬЮТЕР”-ИЙН СУРГАЛТУУДАД УРЬЖ БАЙНА.

11-р САРЫН “БИЗНЕСИЙН КОМПЬЮТЕР”-ИЙН СУРГАЛТУУДАД УРЬЖ БАЙНА.

“Үйлдвэрлэлийн удирдлага” сэдэвт бизнесийн практик сургалтын бүртгэл эхэллээ.

“Үйлдвэрлэлийн удирдлага” сэдэвт бизнесийн практик сургалтын бүртгэл эхэллээ.

ээлжит кино өдөр 2014 оны 9 сарын 2
Зарлал 2014 оны 8 сарын 28