БИЗНЕСИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТ

БИЗНЕСИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТ

САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ  СУРГАЛТ

САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА ISO 9001:2015

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА ISO 9001:2015

4 сарын компьютерийн сургалтад бүртгэж байна.

4 сарын компьютерийн сургалтад бүртгэж байна.

Ажлын байран дээрх сургалт

Ажлын байран дээрх сургалт

Зарлал 2017 оны 3 сарын 21
АМРАЛТЫН ЗАР 2017 оны 3 сарын 7