Чанарын удирдлага ISO9001:2015

Чанарын удирдлага ISO9001:2015

Жижиг дунд аж ахуйн нэгжийн менежментийг сайжруулах практик сургалт

Жижиг дунд аж ахуйн нэгжийн менежментийг сайжруулах практик сургалт

Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг болно

Японд суралцах тухай мэдээллийн яармаг болно

МОНГОЛ-ЯПОНЫ ТӨВИЙН ”ЯПОН ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ”-ЫН 8-Р САРЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

МОНГОЛ-ЯПОНЫ ТӨВИЙН ”ЯПОН ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ”-ЫН 8-Р САРЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ...

БИЗНЕСИЙН НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР 2016.09.02

БИЗНЕСИЙН НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР 2016.09.02