ФОТО ЦОМОГ
kaizen 2016 оны 7 сарын 4
Тоокай 2015 оны 10 сарын 31
Рицүмэйкан 2015 оны 10 сарын 31
Оосака 2015 оны 10 сарын 31
Олон Улсын Их Сургууль 2015 оны 10 сарын 31