БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ

Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн голлох үйл ажиллагаануудын нэг болох Бизнесийн сургалт нь Монголын  жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд чиглэсэн Удирдах дээд албан тушаалтны болон Менежерийн ангийн сургалтаас гадна  бизнесменүүдэд зориулсан төрөл бүрийн сургалт, семинарыг зохион байгуулдаг. Төвийн бизнес сургалтууд дараах онцлог давуу талтай.

       ①   Арвин туршлагатай Япон, Монгол багш нар “Таны бизнест бодитоор хэрэг болох мэдлэг”-г заана.

       ②  Сургалтаар дамжуулан төгсөгчид хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа бэхжинэ. 

       ③  Төгсөгчид сургалтаас олж авсан мэдлэг, туршлагаа өөрсдийн компанийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж хэрэгжүүлсэн үр дүн өндөр байдаг. 

 • БИЗНЕСИЙН ҮНДСЭН БА СУУРЬ СУРГАЛТ
  • БИЗНЕСИЙН ҮНДСЭН СУРГАЛТ

   1) Сургалтын танилцуулга:

     Монгол-Японы төв 2002 оноос эхлэн аж ахуйн нэгжийн менежментийг сайжруулах зорилготойгоор компанийн удирдах дээд шатны албан тушаалтнууд болон менежерүүдэд зориулан онол, практикт тулгуурласан бизнесийн үр дүнтэй сургалтыг зохион байгуулж ирлээ.

     Энэхүү сургалтаар богино хугацаанд стратегийн менежмент, маркетинг, хүний нөөц, санхүүгийн удирдлага гэсэн 4 сэдвээр суралцаж, компанийн засаглалын талаар цогц мэдлэг, чадварыг эзэмшиж, байгууллагадаа амжилттай хэрэгжүүлэх арга замуудыг мэдэж авна.   


   2) Давуу тал:

   ·    15 жилийн туршлага
   ·      Арвин туршлагатай япон, монгол багш нар
   ·      Онол, дадлага хосолсон практик сургалт
   ·      Япон улсад дадлага сургалтад хамрагдах боломж
   ·      Үндсэн сургалт төгсөгчдийн 700 гаруй гишүүнтэй холбоонд нэгдэх боломж
   ·      Цаашид япон компанитай хамтарч ажиллахад давуу тал болно.  

   3) Хугацаа:  2017.09-р сар2018.03-р сар

   4) Хамрагдах хүмүүс болон зорилго:

   Удирдлагын /CEO/ анги: Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд шатны албан тушаалтан, ерөнхий болон гүйцэтгэх захирлууд. 

   Монголын аж ахуйн нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх, удирдлагуудын чадварыг дээшлүүлэх. 


   Менежерийн анги: Дунд шатны удирдах албан тушаалтан, менежерүүд. 

   Аж ахуйн нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай онолын мэдлэг болон ажлын байранд хэрэгжүүлэх арга барилыг олгох.


   5) Хамрагдах хүний тоо:  Анги тус бүр 30 хүн

    (Хүний тоо давсан тохиолдолд бичиг баримтын сонгон шалгаруулалт явуулна)


   6) Сургалтын төлбөр:  Удирдлагын анги /СЕО/: 700,000

                                            Менежерийн анги: 600,000

                                    (Сэдэв тус бүр 200,000)


   7) Сургалтын хуваарь:

   Сэдэв

   Удирдлагын /CEO/ анги

   Менежерийн анги

   Багш

   Хугацаа

   Цаг

   Хугацаа

   Цаг

   Стратегийн менежмент

   2017.09.18-23

   Даваа- Бямба

   09:30-13:00

   2017.09.25-29

   Даваа- Баасан

   16:00-20:30

   Кавагүчи Шиничиро

   Маркетинг

   2017.11.20-25

   2017.11.27-12.01

   Үэхигаши Кожи

   Хүний нөөцийн удирдлага

   2018.01.29-02.03

   2018.02.05-09

   Игараши Эй

   Санхүүгийн удирдлага

   2018.02.26-03.03

   2017.12.18-22

   Чигүса /CEО/                      Ц.Баянмөнх /Менежер/


     ※
   Зайлшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж сургалтын хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай.

      ※1 сэдэв хичээл нийт 20 цаг орно.

      ※Менежерийн ангийн “Санхүүгийн удирдлага” хичээлийг Монгол багш заана.

      ※Нэмэлтээр доорх хуваарийн дагуу ахисан түвшний сургалтыг зохион байгуулна.                                      

   1.       Үйлдвэрлэлийн удирдлага: 2017.12.11-15

   2.       Дэлгүүрийн удирдлага: 2018.04.02-06 

    Төлбөр: 200,000₮ (Үндсэн сургалтын суралцагчид 150,000₮)

    

   8) Бүртгэл:

   1.     Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:

   1)  Бүртгэлийн анкет (Монгол-Японы төвөөс, эсвэл ЭНД дарж татаж авна уу)

   2)    1% цээж зураг (Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан байх)

   3)    Компанийн танилцуулга (Монгол, Япон хэлээр байвал сайн)

   4)   Ажлын газрын тодорхойлолт (Сургалтад суухыг зөвшөөрсөн байх)

   5)      Иргэний үнэмлэхний хуулбар

    

   Бүртгэлийн материалыг өөрийн биеэр авч ирж ярилцлага өгнө.

   o Бүрдүүлсэн материал болон ярилцлагыг үндэслэн сонгон шалгаруулалт хийнэ.

   o    Зөвхөн тэнцсэн хүмүүст хариуг мэдэгдэнэ.

   o Сонгон шалгаруулалтад тэнцээгүй хүмүүст тайлбар хийхгүйг анхаарна уу.

    

   2.     Бүртгэлийн хугацаа:
   2017.07.24 (Даваа)08.31 (Пүрэв) 17:00 цаг хүртэл материалыг хүлээж авна.

   3.     Хариу мэдэгдэх хугацаа:

          2017.09.06 (Лхагва)-д зөвхөн тэнцсэн хүмүүст мэдэгдэнэ.

   4.     Төлбөр төлөх хугацаа: 

          2017.09.06 (Лхагва)09.13 (Лхагва) өдрийн 17:00 цагийн дотор сургалтын төлбөрийг төлнө.

   5.     Бүртгүүлэх газар:

         Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв

         Хариуцсан ажилтан:             З.Цэмбэлдулам, О.Амгалан

         Утас:                                        11-310879 (Ext.3)

         И-мэйл:                                    amgalan@japan-center.mn

                                                           tsembeldulam@japan-center.mn

         Цахим хуудас:                        http://www.japan-center.mn

         Фэйсбүүк хуудас:                  www.facebook.com/Mojc.business/

      

    


   БИЗНЕСИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТ


   1) Сургалтын танилцуулга:

   ЖДҮ-ийн менежментийн практик мэдлэгийн нэг хэсэг болох суурь мэдлэгийг олгох цуврал сургалт юм. Компанийн шинэ ажилтан болон менежментийн талаар мэдлэгтэй болохыг зорьж буй хүмүүс сэдэв тус бүрээс сонгон суралцах боломжтой боловч бүх сэдэвт  хамрагдахыг танд санал болгож байна. Мөн цаашид явагдах удирдлагын анги, менежерийн ангийн сургалтад хамрагдах хүсэлтэй хүмүүст тохиромжтой. 


   2) Сургалтын агуулга:

         ЖДҮ-н менежменттэй холбоотой суурь мэдлэгийг  олгоно.

     

         3) Сургалтын сэдэв, хугацаа:

   Сэдэв

   Хугацаа

   Гараг/Цаг

   Япон маягийн менежмент

    

    

    

   2017.10- 2018.06

    

    

    

   Бямба

    

   10:00-17:00

   Стратегийн менежмент

   Санхүүгийн удирдлага

   Хүний нөөцийн удирдлага

   Үйлдвэрлэлийн удирдлага

   Маркетинг

   Дэлгүүрийн удирдлага

   Төслийн менежмент

            v  Дээрх хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай.

       v 1 сэдэв хичээл нийт 6 цаг орно. 


   4) Хамрагдах хүний тоо: Сургалт тус бүр 30 хүн

   5Хамрагдах хүн: Компанийн менежмент, үйл ажиллагааны суурь мэдлэггүй бизнес эрхлэгчид

   6) Хичээл заах багш: Арвин дадлага туршлагатай үндэсний сургагч багш нар

   7) Сургалтын төлбөр: 75.000 төгрөг  

                                   (5 сэдэв сургалтад хамрагдвал 1 сэдэв сургалт үнэгүй)

   8) Бүртгэл: Хариуцсан ажилтантай холбоо барина уу.

               Хариуцсан ажилтан:  З.Цэмбэлдулам, О.Амгалан

               Утас:                            11-310879 (Ext.3)

               И-мэйл:                        amgalan@japan-center.mn 

                                                     tsembeldulam@japan-center.mn                             

               Цахим хуудас:            http://www.japan-center.mn

               Фэйсбүүк хуудас:      www.facebook.com/Mojc.business/

 • АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ
  • Ахисан түвшний сургалт

   ЖДҮ-ийн менежментийн практик мэдлэгийг олгох ахисан түвшний сургалт юм. Япон мэргэжилтэн багш сургалтыг удирдан явуулна. Удирдлагын /СЕО/ анги, Менежерийн ангийг төгссөн болон холбогдох салбартаа туршлагатай хүмүүс хамрагдах боломжтой.

   1.     Сургалтын сэдэв, явагдах хугацаа:

   Сургалтын сэдэв

   Хугацаа

   Цаг

   Хүний нөөцийн удирдлага

   2017.10

    

    

    

   16:00-20:30

   Бизнес хөгжүүлэлт

   2017.11

   Үйлдвэрлэлийн удирдлага

   2017.12

   EPA-г хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ

   2018.01

   Санхүүгийн удирдлага

   2018.03

   KPI

   2018.03

   Дэлгүүрийн удирдлага

   2018.03

   Менежментийн загварчлал

   2018.04

   Экселээр бизнесийн шинжилгээ хийх нь

   2018.04

   Төслийн удирдлага

   2018.05

   Хөрөнгө оруулалт, Бизнесийн процесс

   2018.05

   Тоёота үйлдвэрлэлийн аргачлал

   2018.05

   Цахим бизнес

   2018.06

    ※Зайлшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж сургалтын хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай. 

   2.    Хамрагдах хүний тоо: Сургалт тус бүр 30 хүн

   3.    Төлбөр: 3 өдрийн сургалт 160.000 төгрөг, 5 өдрийн сургалт 200.000 төгрөг

   4.    Бүртгэл: Хариуцсан ажилтантай холбоо барина уу.

         Хариуцсан ажилтан: З.Цэмбэлдулам, О.Амгалан

         Утас:                          11-310879 (Ext.3), Факс: 11-317528

         И-мэйл:                      tsembeldulam@japan-center.mn, amgalan@japan-center.mn

         Цахим хуудас:           www.japan-center.mn 

         Фэйсбүүк хуудас:      www.facebook.com/Mojc.business/  

 • АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ СУРГАЛТ
  • Ажлын байран дээрх сургалт

   Японоос уригдаж ирсэн мэргэжилтэн багш болон Монгол багш нар ажлын байран дээрээ сургалт авах хүсэлтэй компаниудад хэрэгцээ шаардлагад нь тохирсон сургалтыг явуулдаг. Үйлдвэрлэл дээр төвлөрсөн ажиллах орчны 5Sсайжруулалтын зөвлөгөө болон менежментийн стратеги төлөвлөлт, хүний нөөц, маркетинг, дэлгүүрийн удирдлага, үйлдвэрлэлийн удирдлага, санхүүгийн удирдлага гэсэн сэдвүүдээр сургалт явуулдаг билээ. Монгол багшийн хувьд Япон багшийн орчуулагчаар болон шаардлагатай үед үндэсний сургагч багшийн үүргээр бизнес сургалтыг явуулдаг. Компанитай шууд харилцан, ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх нь тухайн компанид тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд үр дүнтэй.

   1.    Сургалт явагдах хугацаа, цаг: Хүссэн цагтаа холбоо барина уу.

   2.    Сургалтын төрөл: 5Sсайжруулалтын зөвлөгөө, Менежментийн стратеги, Хүний нөөц, Маркетинг, Дэлгүүрийн удирдлага, Үйлдвэрлэлийн удирдлага, Санхүүгийн удирдлага гэх мэт.

   3.    Хамрагдах хүрээ: Монголын аж ахуйн нэгж, компани

   4.    Сургалт удирдах багш: Арвин туршлагатай япон мэргэжилтэн багш /орчуулагчтай / . Мөн үндэсний сургагч багш.

   5.    Сургалтын төлбөр: Зөвлөгөө, сургалтын агуулгаас хамааран харилцан адилгүй байна.

   6.    Сургалтад бүртгүүлэх: Доорх хариуцсан ажилтантай холбоо барина уу. 

         Хариуцсан ажилтан: Г. Түмэнбаяр, Л. Наранзул

         Утас:                          11-310879(Ext 3 ), Факс: 11-317528

         И-мэйл:                      tumenbayar@japan-center.mn, naranzul@japan-center.mn

         Цахим хуудас:          www.japan-center.mn

   Фэйсбүүк хуудас:     www.facebook.com/Mojc.business/  

 • ЗАГВАР АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ОНОШИЛГОО, ЗААВАРЧИЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
  • Загвар аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх, оношилгоо, зааварчилгааны хөтөлбөр

   Монголын дундаас дээш түвшний компаниудад чиглэсэн сайжруулах шаардлагатай салбарт нь зөвлөгөө өгч, сургалтыг явуулдаг бөгөөд менежментийн нэгдсэн сайжруулалт хийнэ. Компаний хэрэгцээнд нийцүүлэн жил бүр 2-4 компанийг сонгож (5-6 сар), япон багшийн оношилгоонд тулгуурлан сургалтын агуулгыг бодитоор боловсруулдаг.  BSC болон KPI, чадамжийн удирдлагад суурилсан бүтээмжийн менежмент, хүний нөөцийн менежмент, хүний нөөцийн хөгжүүлэлтийн системийг сайжруулах нь сургалтын үндсэн  хөтөлбөр болно. Үүнээс гадна хэрэгцээнд нийцүүлэн маркетинг, дэлгүүрийн удирдлага, үйлдвэрлэлийн удирдлага, санхүүгийн удирдлага гэсэн салбарт сургалтыг зохион байгуулна. Өнөөг хүртэл давхардсан тоогоор Монголдоо тэргүүлэгч 30 орчим компани нь манай сургалтад хамрагдаад байгаа билээ.

   1.    Сургалт явуулах хугацаа: 2017 оны 9-р сараас 2018 оны 3-р сар

   2.    Сургалтын төрөл: Стратегиийн менежмент, Хүний нөөцийн менежмент, Маркетинг, Дэлгүүрийн удирдлага, Үйлдвэрлэлийн удирдлага, Санхүүгийн удирдлага гэх мэт.

   3.    Сургалтад хамрагдагсад: Заагдсан шаардлагад нийцсэн хэмжээний Монгол компани

   4.    Сургалт удирдах багш: Арвин туршлагатай Япон мэргэжилтэн багш (орчуулгатай). Хичээлийн зарим хэсгийг монгол багш заана.

   5.    Сургалтын төлбөр: Сэдэв, сургалтын агуулгаас хамааран өөр өөр байна.

   6.    Сургалтад бүртгүүлэх: 2017 оны 5-р сараас бүртгэж эхэлнэ. Дэлгэрэнгүйг хариуцсан ажилтнаас лавлана уу.

                     Хариуцсан ажилтан: Г. Түмэнбаяр, Л. Наранзул

                     Утас: 11-310879 (Ext.3), Факс: 11-317528      

                     И-мэйл: tumenbayar@japan-center.mn, naranzul@japan-center.mn

                     Цахим хуудас:  www.japan-center.mn

              Фэйсбүүк хуудас: www.facebook.com/Mojc.business/  


 • БИЗНЕСИЙН НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР
  • Бизнесийн нээлттэй семинар

   Олон нийтэд зориулсан Япон мэргэжилтэн багш нарын зохион байгуулдаг семинар юм. Сүүлийн үед олны анхаарлыг татаж буй Япон улстай байгуулсан EPA хэлэлцээртэй уялдуулан “Японы зах зээлд хэрхэн гарах”, “Компанийн менежмент ба хүний нөөцийн удирдлага” зэрэг эрэлттэй сэдвүүдээр зохион байгуулж байна. Мөн “Дэлгүүрийн удирдлага”, “Үйлдвэрлэлийн удирдлага”  зэрэг бусад сургалт явагдахын өмнө зохион байгуулагдаж байгаа тул сургалтанд хамрагдахаа шийдэж чадахгүй байгаа хүн хамрагдаад үзээрэй. 

   1.    Сургалтын хугацаа: Япон мэргэжилтэн багш Монголд ирэх үеэр зохион байгуулагдана

   2.    Сургалтын сэдэв: Япон мэргэжилтэн багш нар эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн тухай бүрт нь сэдэв сонгон явуулах болно.

   3.    Хамрагдах хүн: Бизнес эрхлэх гэж буй, эрхэлж буй, Бизнес сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй хүн бүрт нээлттэй.

   4.    Арвин туршлагатай Япон мэргэжилтэн багш (Монгол орчуулгатай)

   5.    Төлбөр: 5.000 төгрөг

   6.    Бүртгэл: Хариуцсан ажилтантай холбоо барина уу.

                        Хариуцсан ажилтан: З.Цэмбэлдулам, О.Амгалан

                         Утас:                          11-310879 (Ext.3), Факс: 11-317528

                         И-мэйл:                       tsembeldulam@japan-center.mn

                                                            amgalan@japan-center.mn

                        Фэйсбүүк хуудас:       www.facebook.com/Mojc.business/  

                       Цахим хуудас:            www.japan-center.mn

 • ЗӨВЛӨХ (КОНСАЛТАНТ), ҮНДЭСНИЙ СУРГАГЧ БАГШИЙГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
  • Зөвлөх (Консалтант), Үндэсний сургагч багшийг бэлтгэх сургалт:

   Ирээдүйдээ зөвлөх(консалтант), Монгол-Японы төвийн бизнес сургалтын үндэсний сургагч багшаар ажиллах хүсэлтэй хүмүүсийг бэлтгэдэг сургалт юм. Ажлын байран дээрх сургалт, ахисан түвшний сургалт, япон багшийн ганцаарчилсан зөвлөгөөг нэгтгэсэн 2 жилийн хөтөлбөр бөгөөд “Худалдаа, маркетинг” , “Үйлдвэрлэл, чанарын удирдлага"- гэсэн 2 курсээс сонгон суралцаж, хоёр дахь жилдээ 3 долоо хоногийн хугацаатай Жайка-н зардлаар Япон улсад дадлага сургалтад явуулна. Суралцагчдаас ажлын дадлага туршлагаас гадна Япон багштай шууд харилцах хэлний чадвар шаардагддаг.

   1.    Сургалтын хугацаа: 2016 оны 9 сараас 2018 оны 6 сар

   2.  Сургалтын сэдэв: Худалдаа, маркетинг курс, Үйлдвэрлэл, чанарын удирдлагыг сайжруулах курс.

   3.  Хамрагдах хүн: Ирээдүйн зөвлөх /консалтант/ , Монгол-Японы төвийн Бизнес сургалтын үндэсний сургагч багш болох хүсэлтэй хүмүүс. Тус салбартаа туршлагатай, англи хэл эсвэл япон хэлний өндөр чадвартай байх. Сургалтыг удирдан явуулах багшийн саналаар суралцагчдыг сонгон шалгаруулна.

   4.    Сургалтыг удирдах багш: Арвин туршлагатай япон мэргэжилтэн багш

   5.    Сургалтын төлбөр:    Эхний жил-1,500,000 төгрөг 

                                             2 дахь жил-3,000,000 төгрөг

   6.    Бүртгүүлэх: 2016 оны 8-р сараас бүртгэж эхэлнэ. Дэлгэрэнгүйг хариуцсан ажилтнаас лавлана уу.

   7.    Хариуцсан ажилтан: Ж. Оюунчимэг

   8.    Холбогдох утас: 11-310879 (Ext-3)    Факс:11-317528

         И-мэйл: chimgee@japan-center.mn

         Цахим хуудас:  www.japan-center.mn 

         Фэйсбүүк хуудас: www.facebook.com/Mojc.business/  

 • БИЗНЕСИЙН ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН 16 ДАХЬ ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

  • 1) Сургалтын танилцуулга:

        Монгол-Японы төв 2002 оноос эхлэн аж ахуйн нэгжийн менежментийг сайжруулах зорилготойгоор компанийн удирдах дээд шатны албан тушаалтнууд болон менежерүүдэд зориулан онол, практикт тулгуурласан бизнесийн үр дүнтэй сургалтыг зохион байгуулж ирлээ.

        Энэхүү сургалтаар богино хугацаанд стратегийн менежмент, маркетинг, хүний нөөц, санхүүгийн удирдлага гэсэн 4 сэдвээр суралцаж, компанийн засаглалын талаар цогц мэдлэг, чадварыг эзэмшиж, байгууллагадаа амжилттай хэрэгжүүлэх арга замуудыг мэдэж авна.   


   2) Давуу тал:

   ·         15 жилийн туршлага

   ·         Салбар бүрээр мэргэшсэн арвин туршлагатай япон, монгол багш нар

   ·         Онол, дадлага хосолсон практик сургалт

   ·         Япон улсад дадлага сургалтад хамрагдах боломж

   ·         Үндсэн сургалт төгсөгчдийн холбоонд нэгдэх боломж

   Оролцогчид багаар хамтран ажиллах, харилцан туршлага, мэдээлэл солилцох бүрэн боломжтойгоос гадна МЯТөвийн үндсэн сургалт төгсөгчдийн 700 гаруй гишүүнтэй холбоонд нэгдэх боломжтой.

   ·         Цаашид япон компанитай хамтарч ажиллахад давуу тал болно.  

    

   3) Хугацаа:  2017.092018.03

   4) Хамрагдах хүмүүс болон зорилго:

   ·         Удирдлагын /CEO/ анги: Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд шатны албан тушаалтан, ерөнхий болон гүйцэтгэх захирлууд.

   Монголын аж ахуйн нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх, удирдлагуудын чадварыг дээшлүүлэх.

   ·         Менежерийн анги: Дунд шатны удирдах албан тушаалтан, менежерүүд.

   Аж ахуйн нэгжийн менежментэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай онолын мэдлэг болон ажлын байранд хэрэгжүүлэх арга барилыг олгох.

    

   5) Хамрагдах хүний тоо:  Анги тус бүр 30 хүн

      (Хүний тоо давсан тохиолдолд бичиг баримтын сонгон шалгаруулалт явуулна)

    

   6) Сургалтын төлбөр:  Удирдлагын анги /СЕО/: 700,000

                                                    Менежерийн анги: 600,000

                                                    ( 1 сэдэв сургалт 200,000)

    

   7) Сургалтын хуваарь:

   Сэдэв

   Удирдлагын /CEO/ анги

   Менежерийн анги

   Багш

   Хугацаа

   Цаг

   Хугацаа

   Цаг

   Стратегийн менежмент

   2017.09.18-23

   Даваа- Бямба

   09:30-13:00

   2017.09.25-29

   Даваа- Баасан

   16:00-20:30

   Кавагүчи Шиничиро

   Маркетинг

   2017.11.20-25

   2017.11.27-12.01

   Үэхигаши Кожи

   Хүний нөөцийн удирдлага

   2018.01.29-02.03

   2018.02.05-09

   Хирабаяаши Масаки

   Санхүүгийн удирдлага

   2018.02.26-03.03

   2017.12.18-22

   Чигүса /CEО/                      Ц.Баянмөнх /Менежер/

   v  Зайлшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж сургалтын хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай.

   v  1 сэдэв хичээл нийт 20 цаг орно.

   v  Менежерийн ангийн “Санхүүгийн удирдлага” хичээлийг Монгол багш заана.

   v  Нэмэлтээр доорх хуваарийн дагуу ахисан түвшний сургалтыг зохион байгуулна.                                      

   1.       Үйлдвэрлэлийн удирдлага: 2017.12.11-15

   2.       Дэлгүүрийн удирдлага: 2018.04.02-06

            Төлбөр: 200,000₮ (Үндсэн сургалтын суралцагчид 150,000₮)

    

   8) Бүртгэл:

   1.     Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:

   1)      Бүртгэлийн анкет (Монгол-Японы төвөөс, эсвэл ЭНД дарж татаж авна уу)

   2)      1% цээж зураг (сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан байх)

   3)      Компанийн танилцуулга (Монгол, Англи эсвэл Япон хэлээр)

   4)      Ажлын газрын тодорхойлолт (Сургалтад суухыг зөвшөөрсөн байх)

   5)      Иргэний үнэмлэхний хуулбар

    

   Бүртгэлийн материалыг өөрийн биеэр авч ирж ярилцлага өгнө.

   o   Бүрдүүлсэн материал болон ярилцлагыг үндэслэн сонгон шалгаруулалт хийнэ.

   o   Зөвхөн тэнцсэн хүмүүст хариуг мэдэгдэнэ.

   o   Сонгон шалгаруулалтад тэнцээгүй хүмүүст тайлбар хийхгүйг анхаарна уу.

    

   2.     Бүртгэлийн хугацаа:
   2017.07.24 (Даваа)08.31 (Пүрэв) 17:00 цаг хүртэл материалыг хүлээж авна.

   3.     Хариу мэдэгдэх хугацаа:

        2017.09.06 (Лхагва)-д зөвхөн тэнцсэн хүмүүст мэдэгдэнэ.

   4.     Төлбөр төлөх хугацаа:

        2017.09.06 (Лхагва)09.13 (Лхагва) өдрийн 17:00 цагийн дотор  сургалтын төлбөрийг төлнө.

   5.     Бүртгүүлэх газар:

   Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв

   Хариуцсан ажилтан:    З.Цэмбэлдулам, О.Амгалан

   Утас:                    11-310879 (Ext.3)

   И-мэйл:               amgalan@japan-center.mn   

                                 tsembeldulam@japan-center.mn       

   Цахим хуудас: http://www.japan-center.mn

   Фэйсбүүк хуудас:           www.facebook.com/Mojc.business/

 • ”ХҮН ХЭМЭЭХ МЕНЕЖМЕНТИЙН НӨӨЦ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ & ҮЗЭСГЭЛЭН  • "ХҮН ХЭМЭЭХ МЕНЕЖМЕНТИЙН НӨӨЦ" СЭДЭВТ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ & ҮЗЭСГЭЛЭН

   2017 онд Монгол-Японы төв үүсгэн байгуулагдсаны 15 жилийн ой тохиож байгаа билээ.
   Ойн арга хэмжээний хүрээнд Монгол-Японы төв болон бизнес сургалт төгсөгч компаниудыг сурталчлах, дэмжих зорилгоор “Хүний хэмээх менежментийн нөөц” сэдвээр сургалт, семинар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 
   Уг семинарын үеэр төгсөгч компаниудыг танилцуулах үнэ төлбөргүй үзэсгэлэн болох тул та бүхнийг урьж байна.

   Хэзээ: 6-р сарын 20 /Мягмар гараг/, 10:00-17:00
   Хаана: Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрлэлийн Танхим, үзэсгэлэнгийн танхимд 
   ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ
   Энд дарж дэлгэрэнгүй хөтөлбөртэй танилцана уу.

   Бүртгүүлэхийг хүсвэл энд дарж бүртгүүлнэ үү. 


   ХААЛТЫН ХҮЛЭЭН АВАЛТ: 

   Цаг: 18:00-20:30
   Хаана: Corporate зочид буудал, 3 давхарт 
   Такс: 45,000 төгрөг

   Хаалтын хүлээн авалтад бүртгүүлэхийг хүсвэл энд дарж бүртгүүлнэ үү. 

   Утас: 11-310879 (Ext 3,4)

 • ТОЁОТА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АРГАЧЛАЛ СУРГАЛТ 2017.5.22-26

  • 1)    Зорилго:

   Тоёота үйлдвэрлэлийн арга барил дээр тулгуурлан япон маягийн менежментийг эзэмшүүлэх зорилготой. Үйлдвэрлэлээ үр ашигтай, тодорхой болгохын тулд япон маягийн менежментийн аргачлалаас сурч, өөрийн компани дээрээ нэвтрүүлэх чадварыг олж авна. 

   2)    Сургалтын онцлог:

   Онол, дадлага хосолсон практик сургалт. Сургалтын хөтөлбөрт үйлдвэртэй танилцах дадлага орсон. 

   3)    Хичээллэх өдөр, цаг:

   2017.05.22 -26  16:00-20:30

   4)    Хамрагдах хүн:

   Үйлдвэрлэлийн салбарт бизнес эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдах албан тушаалтан, менежер

   5)    Хамрагдах хүний тоо: 30 хүн

    Оролцогч ямар нэгэн шалтгаанаар сургалтанд хамрагдах боломжгүй болсон  тохиолдолд сургалтын төлбөрийг буцааж олгохгүй.

   6)    Сургалтын төлбөр: 200.000 төгрөг

   7)    Хичээл заах багш : Масүда Казүми

   “Панасоник” компанид телевизор үйлдвэрлэлийн чиглэлээр АНУ-д олон жил ажилласан ба өдгөө “Рело Панасоник Эксел Интернэшнл” олон улсын хамтын ажиллагааны группын ахлах зөвлөх, Монгол, Мьянмар, Лаос, Вьетнамын Япон төвийн үйлдвэрлэлийн удирдлагын зөвлөх багшаар ажиллаж байна.

   8)    Сургалтын агуулга:

   9)    Бүртгэл:

   1.  Бүртгэлийн хугацаа :

   2017.04.26 (Лхагва) - 05.19 (Баасан)  09:00-18:00

   1. Бүртгүүлэхэд шаардлагатай материал:

   1        Бүртгэлийн анкет (ЭНД дарж онлайнаар бүртгүүлэх эсвэл Монгол-Японы төвөөс авах)

   2        Сургалтын төлбөр (Бэлэн бусаар төлөх бол тус төвөөс нэхэмжлэх авна уу)

   1. Бүртгүүлэх газар:

   Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв (МУИС-ийн 1,2-р байрны дунд байрладаг)

         Хариуцсан ажилтан : З.Цэмбэлдулам, О.Амгалан

         Утас: (11)-310879 (Ext.3), (11)-325123 (Ext.3)

         И-мэйл хаяг: tsembeldulam@japan-center.mn, amgalan@japan-center.mn 

         Фэйсбүүк хуудас: www.fb.com/Mojc.business

    10)           Гэрчилгээ:

         70-аас дээш хувийн ирцтэй оролцогчдод гэрчилгээ олгоно.