ЯПОН ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
        Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Япон сан /JF/-ийн япон хэлний стандартад тулгуурлан “Япон хэлийг ашиглан юуг хэрхэн чадах вэ” гэсэн агуулгатайгаар хэрэглээний чадвар болон монгол-японы соёлын ялгааг ойлгох чадварыг хөгжүүлэхийг зорилгоо болгодог. 
    Ингэснээр хэл ба соёлоор дамжуулан “сонсох, ярих, унших, бичих” үндсэн чадварыг цогцоор нь хөгжүүлэхийн зэрэгцээ сургалтын явцад зохиогддог “Япон соёлын танилцуулах хичээл”-ээр японы соёлтой танилцах боломжийг олгодог. 
Манай сургалтын өөр нэг онцлог нь сурлагын дүнгээр манлайлсан суралцагчийг шалгаруулан 2 долоо хоногийн хугацаагаар Япон улсад аялуулж, Осака дахь Япон сангийн олон улсын төвд дадлага хийх боломжийг олгодог. Энэ нь суралцагчдад улам бүр мэрийн суралцах хүсэл эрмэлзлэлийг бий болгох хүчин зүйлсийн нэг болж байна.
 • ЯПОН ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
 • ЯПОН САНГИЙН ЯПОН ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СТАНДАРТ
  • Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв нь Япон сангийн япон хэлний боловсролын стандартад тулгуурлан япон хэлний цогц хөтөлбөр бүхий сургалтыг 2012 оны 4 сараас эхлэн явуулж байгаа билээ.  Тус стандарт нь япон хэл заах арга, суралцах арга, сургалтын үр дүнг үнэлэх дүгнэх аргыг бодож олоход чиглэсэн, асуудал шийдвэрлэх болон өөр орны соёлыг ойлгох чадварыг хөгжүүл эх зорилготой.

   Япон сангийн япон хэлний боловсролын стандарт нь “Can-do” буюу “Тухайн хэлийг ашиглан юуг хэрхэн чадах вэ” гэсэн агуулгын баримжааг А1-С2 хүртэлх 6 түвшинд хуваан, дэлхийн хаана ч япон хэл сурч, зааж байсан аль түвшингийн сургалт вэ гэдгийг шууд мэдэх боломжтой гэдгээрээ онцлог юм. (дэлгэрэнгүйг 3-р хуудаснаас харна уу.) Тус ерөнхий ойлголт, түвшингийн ангилал зэрэг нь Европын Холбооноос 2001 онд зарласан “Европын Холбооны улсуудын олон хэлний суурь хөтөлбөр (CEFR)”-т тулгуурлан зохиогдсон.

   Манай төвийн сургалтад Япон сангийн япон хэлний боловсролын стандартын дагуу бэлтгэн гаргасан “Марүгото”сурах бичгийг хэрэглэж байгаа бөгөөд энэхүү сурах бичиг нь хэрэглээний болон өөр орны соёлыг ойлгох чадварыг хөгжүүлэх замаар дэлхийн хүмүүс хоорондын харилцан ойлголцлолд хувь нэмэр болохуйц япон хэлний сургалтыг зорилгоо болгодог сургалтын хэрэглэгдэхүүн юм.

 • “МАРҮГОТО ЯПОН ХЭЛ БА СОЁЛ” СУРАХ БИЧГИЙН ТУХАЙ СОЁЛ” СУРАХ БИЧГИЙН ТУХАЙ
  • “Марүгото япон хэл ба Соёл” Сурах бичиг нь JF Стандартад тулгуурласан япон хэлний сургалтын нэг хэрэглэгдэхүүн юм.

   Марүгото япон хэл ба соёл сурах бичиг нь асуудлыг шийдвэрлэх чадвар, өөр бусдын соёлыг ойлгох чадварыг хөгжүүлэх замаар дэлхийн хүмүүс хоорондын харилцан ойлголцолд хувь нэмэр болохуйц япон хэлний сургалтыг зорилгоо болгодог.

 • ЯПОН ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ЖИШИГ ШАЛГАЛТ
  • Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт нь Монголд жилд нэг л удаа 12 сард явагддаг. Харин шалгалт өгөгчид өөрсдийн бодит түвшинг сайн мэдээгүйгээс өөрийн чадвараас хэтэрсэн түвшний шалгалт өгч, тэнцэлгүй хугацаа алдах явдал цөөнгүй тохиолддог. Иймээс шалгалт өгөхийн өмнө өөрийн бодит түвшнийг мэдэхийг хүссэн суралцагчдад зориулан “Монгол-Японы төвийн япон хэлний түвшин тогтоох жишиг шалгалт”-ыг явуулж байна. Харин шалгалт өгөгчдөд албан ёсны гэрчилгээ бус ч, тухайн түвшинг нарийвчилсан хувиар илэрхийлэн, өөрийн чадварыг шууд мэдэх боломжтой тодорхойлолт гаргаж өгдөг.

   Шалгалтыг өөрийн байранд явуулахаас гадна хүсэлт ирүүлсэн сургууль, сургалтын төв дээр очин ижил шалгалт явуулах боломжтой.

   Шалгалтыг 8, 9, 10, 11 сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Шалгалт өгөхийг хүсэгчид манай төвийн Япон хэлний сургалтын тасагтай холбогдон, шалгалтын дэлгэрэнгүй хуваарийг лавлана уу. Мөн төвийн вэбсайт, фейсбүүк хуудас, зэргээс мэдээлэл авах боломжтой.

 • ЯПОН ХЭЛНИЙ ЗААХ АРГЫН ГАНЦААРЧИЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ
  • Манай төв нь япон хэлний заах аргын зөвлөгөөг үнэ төлбөргүйгээр /зөвхөн төвийн үйл ажиллагааны журмын дагуу танхим түрээсийн төлбөр авдаг/ явуулж байна.

   Одоогийн байдлаар “Өөрийн явуулахаар зорьж буй сургалтын агуулгад тохирох сурах бичиг, сургалтын материал олох”, “Ханзны заах аргын талаар”, “Хичээлийн төлөвлөгөө”, “Сургалтын хөтөлбөр”, “Сургалтын загвар” зэргийг нягталж зөвлөгөө авах, мөн “Ур чадварын дадлагажигчдад зориулсан япон хэлний сургалт явуулж өгөх” гэх мэт хүсэлтүүд дийлэнх хувийг эзэлж байна. Ялангуяа ур чадварын дадлагажигч Япон руу зуучилдаг байгууллагуудаас сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө зэргийн талаар хэд хэдэн удаа зөвлөгөө авч буй бөгөөд эхлээд ирж уулзан зөвлөгөө авч, үүнийхээ дараа зөвлөгөөний дагуу зассан хөтөлбөр болон бусад материал зэргээ мэйлээр шалгуулах, дахин зөвлөгөө авах гэсэн хэлбэрээр явагддаг.

   Цаашид ч олон талын шинэ мэдээллүүдийг багтаан, эрэлтэд нийцэхүйц зөвлөгөө өгөхийг зорьж байна.

   Заах аргын зөвлөгөө авахыг хүссэн хувь хүн, бай  гууллагууд манай төвийн Япон хэлний тасаг тай холбогдоно уу

 • УР ЧАДВАРЫН ДАДЛАГАЖИГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЯПОН ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
  •     Монгол улсад 70 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага Япон улс руу ур чадварын дадлагажигч илгээх үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээр дадлагажигчдад тавигдах үндсэн шалгууруудын нэг бол анхан шатнаас эхлэн хамгийн багадаа 160 цагийн япон хэлний сургалтад хамрагдсан байх ёстой гэсэн шалгуур юм. Иймд манай төв 2016 оны 6 сараас Япон улс руу ур чадварын дадлагажигч зуучлагч байгууллагуудын хүсэлтийн дагуу “Ур чадварын дадлагажигчдад зориулсан сургалт”-ыг зохион байгуулж байна. 

       Тус сургалтад зөвхөн япон хэлний хичээл төдий бус, ярилцлагын шалгалтад бэлдэх тухай лекц, дадлага зэргийг ч хөтөлбөртөө багтаадаг. Өдөр тутамд хэрэглэгддэг яриа, ажлын байран дахь үг хэллэгүүд, яриаг сонсоод эргүүлэн асуулт тавих, нягтлах зэрэг ярианы чадваруудыг хөгжүүлэхэд анхаарахаас гадна Японд очсоны дараа ч бие даан үргэлжлүүлэн суралцах чадварыг олгохоор зорьдог.

       Цаашид ч зуучлагч байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч, суралцагчдын түвшин, суралцах хугацаа зэргийг харгалзан үзэж тохирох сургалтын хөтөлбөр боловсруулан, үйлчлүүлэгчдийн эрэлтэд нийцсэн япон хэлний цогц сургалтыг нийлүүлэхийг зорьж байна.

 • ЯПОН ХЭЛНИЙ АУДИО ХИЧЭЭЛ