МЭДЭЭЛЭЛ
ЯПОНД АЖИЛЛАХ, “АСРАХУЙ”-Н САЛБАРТ АЖИЛЛАХ ТАЛААР СУРАЛЦАЦГААЯ
2018-04-03 10:15
Анхааруулга: Энэхүү үйл ажиллагааны танилцуулгыг Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв зохион байгуулаагүй бөгөөд тус төвтэй уг үйл ажиллагаа нь хамааралгүй болно.

Японд ажиллах, “Асрахуй”-н салбарт ажиллах талаар суралцацгаая
Монголд сүүлийн үед анхаарал татах болсон Япон дахь “Асрахуйн салбар”-ын ур чадварын дадлагажилт.
Японд ажиллах ямар байдаг вэ? “Асрахуй” гэж юу вэ?
Хараахан энэ талаарх ойлголт төдийлөн сайн биш гэж бодож байна.Энэхүү үйл ажиллагааны танилцуулгаар Японы Инами Медикал байгууллагын цаашид явуулах үйл ажиллагааны талаар мэдэж авах боломжтойн зэрэгцээ мөн Японд асрахуйн чиглэлийн ур чадварын дадлагажигчаар ажиллах гэж юу болохыг мэдэж авах сайхан боломж юм.

Инами Медикал Монгол байгууллагын үйл ажиллагааны танилцуулга
Хугацаа: 2018 оны 04 сарын 04-ний өдөр 12:30-14:00
Газар: Монгол-Японы төв
Зохион байгуулагч: Инами Медикал Монгол ХХК
Төлбөр: Үнэ төлбөргүй
Лавлах утас: 96062246

Сэдэв: Монгол дахь асрахуйн нийгмийн халамж ба боловсрол
1) Инами Медикал Монгол ХХК -ний танилцуулга
Монгол-Японы Соёл, Эдийн засгийн нийгэмлэгийн дэд захирал Ватанабэ Ёзо
1. Инами Медикал группын танилцуулга
2. Фридоор ХХК-ний танилцуулга 
3. Монгол-Японы Соёл, Эдийн засгийн нийгэмлэгийн танилцуулга
2) Японы өдрийн үйлчилгээний талаар
Инами Медикал Институтын захирал Ясүи Марико
3) Асрахуйн нийгмийн халамжийн сургуулийн тухай
Улсын нэгдүгээр эмнэлэг Хамтын ажиллагаа, байгууллагын соёл үйлчилгээ Маркетингийн албаны дарга Өлзий Цасчимэг
1. Сургалтын хөтөлбөрийн талаар
2. Монголд асрагчийн үнэмлэх авах тухай
4) Компаний бие даасан хэлбэрийн Асрахуйн ур чадварын дадлагажигчийн тухай
Монгол-Японы Соёл, Эдийн засгийн нийгэмлэгийн дэд захирал Ватанабэ Ёзо
1. Ур чадварын дадлагажилтын тогтолцоо
2. Ур чадварын дадлагажигчийн одоогийн байдал
3. Ур чадварын дадлагажилтын тогтолцоонд тулгарсан асуудал болон шийдвэрлэх арга замын тухай
5) Инами Медикал Монгол ХХК-ийн ажилтны сонгон шалгаруулалт
Монгол-Японы Соёл, Эдийн засгийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Батжаргал Нохойжав
1. Инами Медикал Монгол ХХК-ний үйл ажиллагааны тухай
2. Ажилтны сонгон шалгаруулалтад тавигдах шаардлагын тухай
6) Хэтийн төлөв
Монгол-Японы Соёл, Эдийн засгийн нийгэмлэгийн дэд захирал Ватанабэ Ёзо
1. Японы асрахуйн өнөөгийн байдал ба монголчуудаас хүлээх итгэл найдвар
2. Инами Медикал Монгол ХХК-ийн хэтийн төлөв