МЭДЭЭЛЭЛ
БИЗНЕСИЙН ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН ЯПОН ДАХЬ ДАДЛАГА СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН 2019
2020-02-05

Монгол-Японы төвийн Бизнесийн үндсэн сургалт төгсөгчдийн Япон дахь дадлага сургалтын тайлантай ЭНД дарж танилцана уу. 

Та бүхний ажилд хэрэгтэй шинэ санаа өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.

Бизнесийн сургалтын тасаг