МЭДЭЭЛЭЛ
МОНГОЛ-ЯПОН ТӨВИЙН БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
2020-05-01

ТА БҮХЭНДЭЭ МОНГОЛ-ЯПОН ТӨВИЙН БОЛОН "ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА" СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.