МЭДЭЭЛЭЛ
2021 ОНЫ ЯПОН ХЭЛНИЙ ХАВРЫН ОНЛАЙН СУРГАЛТДАА УРЬЖ БАЙНА
2021-01-26

МОНГОЛ, ЯПОН БАГШТАЙ ЯРИА, ДҮРЭМ ХОСОЛСОН ЦОГЦ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ.
Энэ удаагийн япон хэлний сургалт цахимаар хичээллэх тул та хаанаас ч оролцох боломжтой боллоо.
Сургалтад хамрагдах хүний тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтад 14-өөс дээш насны суралцагчийг бүртгэж авна.

Facebook-ийн пэйж хуудасны мэссэнжер болон утсаар холбогдож и-мэйлээр бүртгэлийн хуудас авна уу.
“Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-1”-ээс бусад сургалтад хамрагдахыг хүсвэл анги хуваарилах шалгалт өгөх шаардлагатайг анхаарна уу.
(Жич: Манай төвийн сургалтыг амжилттай төгсөгчид дараагийн түвшний ангид шууд элсэх боломжтой.)

•    Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-1 /A1 түвшин/
•    2021.02.24-2021.07.07  (Даваа, Лхагва, Баасан гарагт) /нийт 61 удаа, 70 цаг/
•    Өдрийн анги 1-р групп 14:30-15:30 (Даваа, Лхагва), 14:30-15:50 (Баасан)
                            2-р групп 16:00-17:00 (Даваа, Лхагва), 16:00-17:20 (Баасан)
•    Оройн анги   1-р групп 18:00-19:00 (Даваа, Лхагва), 18:00-19:20 (Баасан)
                            2-р групп 19:30-20:30 (Даваа, Лхагва), 19:30-20:50 (Баасан)
•    Анги дүүргэлт 16 хүн /Анги тус бүр/
•    394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/


•    Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-2 /A2 түвшин/
•    2021.02.24-2021.07.07  (Даваа, Лхагва, Баасан гарагт) /нийт 59 удаа, 67 цаг/
•    Өдрийн анги 1-р групп 14:30-15:30 (Даваа, Лхагва), 14:30-15:50 (Баасан)
                            2-р групп 16:00-17:00 (Даваа, Лхагва), 16:00-17:20 (Баасан)
•    Оройн анги   1-р групп 18:00-19:00 (Даваа, Лхагва), 18:00-19:20 (Баасан)
                            2-р групп 19:30-20:30 (Даваа, Лхагва), 19:30-20:50 (Баасан)
•    Анги дүүргэлт 16 хүн /Анги тус бүр/
•    394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/


•    Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-3 /A2 түвшний дунд шат/
•    2021.02.24-2021.07.07   (Даваа, Лхагва, Баасан) /нийт 59 удаа, 67цаг/
•    Өдрийн анги  15:30-16:30 (Даваа, Лхагва), 15:30-16:50 (Баасан)
•    Оройн анги    18:30-19:30 (Даваа, Лхагва), 18:30-19:50 (Баасан)
•    Анги дүүргэлт 16 хүн /Анги тус бүр/
•    394,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/


•    Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-4 /A2 түвшний төгсгөлийн шат –B1 түвшний эхний шат/
•    2021.02.25-2021.06.17   (Мягмар, Пүрэв) /нийт 33 удаа, 46 цаг/
•    Оройн анги    18:30-19:50 (Мягмар, Пүрэв)
•    Анги дүүргэлт 16 хүн
•    293,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/


•    Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-5  /B1 түвшний дунд шат/
•    2021.02.25-2021.06.15 (Мягмар, Пүрэв гарагт) /нийт 31 удаа, 46,5 цаг/
•    18:30-20:00 (Мягмар, Пүрэв гарагт)
•    Анги дүүргэлт 16 хүн
•    276,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/


•    Яриа, дүрэм хосолсон цогц сургалт-6 /B1 түвшний төгсгөлийн шат/
•    2021.02.25-2021.06.15 (Мягмар, Пүрэв гарагт) /нийт 31 удаа, 46,5 цаг /
•    18:30-20:00 (Мягмар, Пүрэв гарагт)
•    Анги дүүргэлт 16 хүн
•    276,000₮ /Сурах бичиг, гарын авлагын үнэ багтсан/

Цогц сургалтуудыг Монгол, Япон багш ээлжлэн заана.

•    Япон хэлний заах аргын сургалт
•    2021.03.02-2021.05.25 /нийт 13 удаа, 26 цаг/
•    18:30-20:30 (Мягмар гарагт)
•    Анги дүүргэлт 16 хүн
•    115,000₮

Япон хэлний заах аргын сургалтыг Япон сангийн япон хэлний мэргэжилтэн удирдан явуулна.
•    Анги хуваарилах шалгалт
•    2020 оны 02/03,05,08,10,15,17,19,22 /8 удаа/
•    18:30-20:00 /Даваа, Лхагва, Баасан гарагт/
•    Үнэ төлбөргүй бөгөөд утсаар бүртгүүлэх боломжтой.

Бүртгэлийн цаг:
Даваа-Баасан гарагт
09:30-13:00, 14:00-18:00
Утас: 7511-0879(Ext2)
Япон хэлний сургалтын тасаг