ЗАГВАР АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

ЗАГВАР АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

2017-оны 1-р ээлжийн EJU шалгалтын байрны мэдээ болон шалгалтын цагийн хуваарийн өөрчлөлтийн тухай

2017-оны 1-р ээлжийн EJU шалгалтын байрны мэдээ болон шалгалтын цагийн хуваарийн өөрчлөлтийн тухай

ЯПОН ХЭЛНИЙ ЗУНЫ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

ЯПОН ХЭЛНИЙ ЗУНЫ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

”ХҮН ХЭМЭЭХ МЕНЕЖМЕНТИЙН НӨӨЦ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ & ҮЗЭСГЭЛЭН

”ХҮН ХЭМЭЭХ МЕНЕЖМЕНТИЙН НӨӨЦ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ & ҮЗЭСГЭЛЭН

ЗАРЛАЛ 2017 оны 6 сарын 12
ТАЛАРХАЛ 2017 оны 6 сарын 5
ЗАРЛАЛ 2017 оны 5 сарын 29
ЗАРЛАЛ 2017 оны 5 сарын 29
ЗАРЛАЛ 2017 оны 5 сарын 8