”ДЭЛГҮҮРИЙН УДИРДЛАГА” БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

”ДЭЛГҮҮРИЙН УДИРДЛАГА” БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

4-Р САРЫН КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

4-Р САРЫН КОМПЬЮТЕРИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

”ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТ

”ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ” СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТ

ЯПОН КИНОНЫ ӨДӨР Өчигдөр 12 цаг 6 минут
ЯПОН КИНОНЫ ӨДӨР 2018 оны 2 сарын 19
ЗАРЛАЛ 2018 оны 2 сарын 12