БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
2019-08-21 17:35

Монгол-Японы төвийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн Бизнесийн сургалтын хуваарь гарлаа. Танилцаж үзнэ үү.

*Хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай.