АНХААРАХ ЗҮЙЛС
АНХААРАХ ЗҮЙЛС

 

  • Гадуур хувцасаа өлгүүрт өлгүүлэн, орж ирнэ үү.
  • Цүнх болон гар тээшээ цүнх хадгалах саванд хийнэ үү.
  • Уншигчийн үнэмлэхээ номын сангийн ажилтанд шалгуулан, үнэмлэх байрлуулах  хэсэгт хийж орно уу .
  • Гар утсаар болон хоорондоо чанга ярихыг хориглоно.
  • Юм идэж, уухыг хатуу хориглоно.
  • Өөрийн үнэт эдлэл болон гар утсаа биедээ авч орж үйлчлүүлнэ үү.
  • Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн хүнд үйлчлэхгүй.
  • Таны хайхрамжгүйгээс алдагдсан эд зүйлд номын сан хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхааруулж байна.
  •